background

Giải thưởng

A World Wide Distributor Of Solar Supplies

We Are Ready For Solar Energy, All We Need Is To Use It Well!

certificate

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc 2014

Hactra vinh dự được trao giải "Doanh nghiệp Xuất sắc 2014" nhờ vào những đóng góp tích cực cho nền kinh tế và môi trường Việt Nam.