background

Các dự án

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, Hactra đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hàng loạt các đối tác khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước.