So sánh sản phẩm

Lịch sử hình thành và phát triển Hactra.,JSC

 
 
1998
Thành lập công ty TNHH Xây dựng –
 Thương mại Hà Nội
Vốn điều lệ: 800.000.000đ
Chủ tịch hội đồng thành viên: Mr. Đỗ Tất Việt
Giám đốc công ty: Mr. Đỗ Tất Việt
Đến năm 2000:
Chủ tịch Hội đồng thành viên là Mrs. Đỗ Thị Chung
Giám đốc công ty: Mr. Đỗ Tất Việt
Kết quả hình ảnh cho công ty TNHH
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh văn phòng đại diện 2001
Lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng
Trưởng đại diện: Mr. Lê Ngọc Ánh
2004
Đầu tư xây dựng Nhà máy cơ khí tại Chí Linh,
Hải Dương
Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành xây dựng và logistics: cốp pha xây dựng, giá kệ để hàng, thùng chứa hàng…
Nhà máy Redstarpipe tại Chí Linh, Hải Dương
Cột cờ nhà máy RSP 2006
Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Dương
 
2007
Thành lập Ban Johkasou.
Có nhiệm vụ nghiên cứu về công nghệ xử lý nước thải tại nguồn Johkasou và khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
Kết quả hình ảnh cho scientific research
2008
Cổ phần hóa công ty TNHH Xây dựng –
Thương mại Hà Nội
Đổi tên thành: Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại
và Môi trường Hà Nội (HACTRA.,JSC)

Tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000đ
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Mr. Đỗ Tất Việt
Tổng giám đốc: Mr. Đỗ Tất Việt
2009
Xây dựng Nhà máy sản xuất
 thiết bị xử lý nước thải tại nguồn
- Nhà máy được xây dựng và đi vào hoạt động đã cung cấp những sản phẩm chất lượng cho nhiều dự án quy mô khác nhau. Johkasou tiên phong mở lối cho công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, thân thiện với môi trường.
- Sản xuất Hệ thống johkasou quy mô nhỏ, quy mô vừa dạng Modun FRP.
- Sản xuất Bể tách mỡ và các loại bồn bể Composite cốt sợi thủy tinh …
- Thương mại dòng sản phẩm Máy thôi khí Hiblow và các thiết bị môi trường.
2014
Đồng sáng lập công ty CP môi trường
Nguồn sống
 Hactra sở hữu giá trị phần vốn góp là 26.182 cổ phần
Chủ tịch: Mr. Lê Hoàng Nguyên
Giám đốc: Phan Thị Mỹ Hoa.
2017
Xây dựng Nhà máy sản xuất
 gạch không nung và vữa khô trộn sẵn