So sánh sản phẩm

HACTRA.,JSC VÀ MIRAE E&I CO.,LTD HỢP TÁC ỨNG DỤNG THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG HJ-1000 XỬ LÝ NƯỚC HỒ TẠI VIỆT NAM

HACTRA.,JSC VÀ MIRAE E&I CO.,LTD HỢP TÁC ỨNG DỤNG THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG HJ-1000 XỬ LÝ NƯỚC HỒ TẠI VIỆT NAM

Tháng 3/2018 tại Hà Nội, HACTRA.,JSC và MIRAE E&I Co.,LTD (Hàn Quốc) ký kết văn bản ghi nhớ (MOU) Hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ trong khoa học Môi trường tại Việt Nam với mục tiêu cải thiện chất lượng nước hồ.
Hệ thống HJ-1000 là hệ thống tuần hoàn nước thân thiện với môi trường, đã được sử dụng trong nhiều hồ  tại Hàn Quốc.
Dự án lắp đặt thí điểm HJ-1000 tại Hà Nội có sự hợp tác của ba công ty HACTRA - MIRAE E&I - SOURCE CHAIN được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ vốn dưới sự giám sát của Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI). 
  • Tên của dự án: DỰ ÁN ĐỊA PHƯƠNG HÓA HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC HYBRID TẠI VIỆT NAM CÓ KHẢ NĂNG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ GIÁM SÁT TỪ XA
  • Thời gian của dự án: Tháng 4/2018 đến tháng 2/2020
  • Vị trí của dự án: Một hồ trong Hà Nội, Việt Nam
 
 
 
 
Mô hình HJ 1000 lắp đặt thử nghiệm tại Hà Nội:
Video về Hệ thống HJ-1000 và Xà lan loại bỏ tảo trong nước:
 


Tags: ,