So sánh sản phẩm

HACTRA.,JSC gửi kiến nghị lên Chính phủ về việc xã hội hóa JOHKASOU tại VIỆT NAM

HACTRA.,JSC gửi kiến nghị lên Chính phủ về việc xã hội hóa JOHKASOU tại VIỆT NAM

Ngày 26/2/2010 Công ty Hactra.,Jsc đã gửi công văn lên Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiến nghị Chính phủ xem xét một số chính sách nhằm xã hội hoá thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn theo công nghệ Johkasou Nhật Bản ở Việt Nam. 
Bản kiến nghị đã nêu các kết quả hoạt động của Công ty Hactra qua 2 năm (2008 và 2009) thực hiện công văn số 973/VPCP ngày 15/2/2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ và các ban nghành liên quan xem xét tạo điều kiện cho Hactra áp dụng thí điểm các bộ Johkasou Nhật Bản vào việc xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam.
Từ các kết quả nghiên cứu về Johkasou trong nhiều năm qua và các kết quả thực tế ứng dụng Johkasou tại Việt nam, kết hợp với nhiều ý kiến của các nhà khoa học, các cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, bản kiến nghị khẳng định:
1.      Hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn theo công nghệ Johkasou của Nhật Bản hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam, Johkasou được xã hội hóa tại Việt Nam sẽ đem lại những lợi ích xã hội vô cùng to lớn, Johkasou góp phần tích cực vào việc đẩy lùi vấn nạn ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt gây ra, những dòng sông, ao, hồ trong các đô thị sẽ trong xanh trở lại, nguồn tài nguyên nước ngầm sẽ dần được cải thiện; xã hội hóa johkasou để xử lý nước thải sinh hoạt ngay tại nguồn sẽ giúp cho mỗi người dân nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, nhà nước không phải đầu tư những khoản tài chính lớn để cải tạo hạ tầng thoát nước thải  của các khu đô thị cũ hoặc sẽ giảm bớt về quy mô xây dựng nhà máy xử lý nước thải cuối nguồn. 
2. Việc xã hội hóa Johkasou để xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn có ý nghĩa xã hội vô cùng quan trọngtuy nhiên để làm được việc này thì sự nỗ lực của các doanh nghiệp không đủ để thực hiện; Xã hội hóa Johkasou rất cần sự quan tâm thiết thực của các bộ, các nghành, các cơ quan liên quan và  đặc biệt cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ.
Bản kiến nghị nhấn mạnh:
      Công cuộc xã hội hóa Johkasou tại Việt Nam có thể xem như một cuộc cách mạng về môi trường của Viêt Nam chúng ta, cuộc cách mạng môi trường này đã từng diễn ra ở Nhật Bản trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, và khi đó điều kiện kinh tế và xã hôi của Nhật Bản tương tự như điều kiện của Việt Nam chúng ta hiện nay. Sau một thời gian thực hiện cuộc cách mạng này Môi trường của Nhật Bản hiện nay đã trở nên hoàn mỹ.
Ngày 16 tháng 3 năm 2010, Văn phòng chính phủ đã có công văn số: 1651/VPCP-KGVX do phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Phạm Viết Muôn ký, Nội dung công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ban nghành xem xét các kiến nghị của Công ty Hactra và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 4 năm 2010 (Xin mời: xem thêm website Văn phòng chính phủ ngày 16/3/2010, mục: Văn bản phát hành).
Sự quan tâm của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến chương trình Xã hội hoá Johkasou ở Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải tạo môi trường sống của xã hội, quyết tâm xử lý tận gốc các nguồn nước thải gây ô nhiễm. Quyết tâm đó của Chính phủ sớm được thực hiện sẽ nhanh chóng cứu sống những dòng sông, con suối, những hồ điều hoà quý giá đang chết dần do ô nhiễm nước, sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ và gia tăng nguồn tài nguyên nước ngầm cho muôn đời con cháu dân tộc Việt Nam chúng ta.
Tags: ,