So sánh sản phẩm

Buổi bảo vệ Công nghệ trạm xử lý nước thải Công suât 150 m3/ngày đêm trước hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tại tỉnh Hải Dương

Buổi bảo vệ Công nghệ trạm xử lý nước thải Công suât 150 m3/ngày đêm trước hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tại tỉnh Hải Dương

Thành phần tham dự: 
+ Chủ tịch hội đồng: Ths Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Hải Dương;
+ Thư ký: Lê Thanh Hải - Sở KH&CN;
+ Ủy viên Phản biện: PGS.TS Đỗ Khắc Uẩn - Viện khoa học và công nghệ Môi trường, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội;
+ Thành viên: KS Nguyễn Thanh Tuấn - Phó phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Tỉnh Hải Dương.
+ Đại diện Chủ đầu tư;
+ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội
Buổi họp đạt kết quả tốt đep, Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội bảo vệ thành công "Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt JKS 150K (Công suất 150 m3/ngày đêm).
Tags: ,